CÔNG TY DƯỢC PHẨM USA - NIC PHARMA | ĐC: Lô 11D, đường C, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh | ĐT: (028) 37.541.999 (5 Lines) - Fax: (028)37.543.999 | Email: nicpharma@vnn.vn - nic.pharma@yahoo.com

icon TIÊU HÓA - GAN MẬT - TIẾT NIỆU

HEPA-NIC

HEPA-NIC

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên

HEPA-NIC EXTRA

HEPA-NIC EXTRA

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên

IDOZAXI

IDOZAXI

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

KANIMAX

KANIMAX

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên, 12 vỉ x 5 viên

KANMENS

KANMENS

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên

KOBMAX

KOBMAX

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

LEGANIC EXTRA

LEGANIC EXTRA

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên

LOGMAZ NIC

LOGMAZ NIC

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên

LOGZECE

LOGZECE

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên

LOPEGORIC

LOPEGORIC

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Vỉ 15 viên

MICLACOL BLUE

MICLACOL BLUE

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên

MICLACOL BLUE - F

MICLACOL BLUE - F

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

NIC SPA

NIC SPA

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

NIC-BAG

NIC-BAG

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

ORESOL

ORESOL

Nhóm điều trị: tiêu hóa - gan mật - tiết niệu

Dạng bào chế: Thuốc bột

Quy cách đóng gói: Hộp 20-40 Gói

 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Tên thuốc
Nhóm điều trị:
Dạng bào chế:
 
DANH MỤC SẢN PHẨM